Sr. Redondo Giménez, Rubén

Professor associat a temps parcial

Àrea de coneixement: Organització d'empreses

Currículum